2010 Year in Review

Նվիրական աշխատանքի 100-ամյակ

Հայ Օգնության Միությունը մարդասիրական, հասարակական, ոչ դավանական, կանանց կազմակերպություն է, որ առաքելություն ունի ծառայել հայ ժողովրդի ազգային նկարագրի և մշակութային ինքնության պահպանմանը: